Dear Friend's:

          爱意云计算(AIYIYUN.NET)成立于2017年11月17日
          主要经营:爱意云音乐(MUSIC.AIYIYUN.NET)爱意娱乐传媒(M.AIYIYUN.NET)
          爱意云计算目前处于发展阶段,我们的成长离不开各位网友的支持。如果您对爱意云计算有任何的意见或建议,欢迎您以邮件的方式提出发送至(773578705@qq.com)。我们将在收到您的意见或建议后,一个工作日内和您取得联系。

—— 爱意云计算(AIYIYUN.NET)